ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PŘEPYCHY

Duchovní správa

ThLic. Augustín Slaninka, CM – administrátor excurrendo
P. Mgr. Ing. Alojz Šeliga, CM – farní vikář excurrendo
P. Mgr. Branko Štefún, CM – farní vikář excurrendo
Mgr. Vlastimil Paseka – trvalý jáhen – ustanovený ke službě, bydlí ve farnosti
Fr. Ľubomir Žemla, CM – pastorační asistent v Dobrušce
ThLic. Matej Pinkas, PhD. – bohoslovec na praxi v Dobrušce

Vikariát: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
IČ: 60885131

Přepychy – bankovní účet: 1243470319/0800

Adresa sídla CPO

čp. 1
517 32 Přepychy

Korespondenční  adresa

Kostelní 259
518 01 Dobruška
Telefon: 494 623 083, 731 604 055