ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ DOBRUŠKA

Duchovní správa

ThLic. Augustín Slaninka, CM – děkan – vede duchovní správu farnosti
P. Mgr. Ing. Alojz Šeliga, CM – farní vikář
P. Mgr. Branko Štefún, CM – farní vikář
Mgr. Vlastimil Paseka – trvalý jáhen – ustanovený ke službě
Fr. Ľubomir Žemla, CM – pastorační asistent
ThLic. Matej Pinkas, PhD. – bohoslovec na praxi

Vikariát: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
IČ: 60885840

Dobruška – bankovní účet:  1241400309/0800
Bílý Újezd – bankovní účet:  1191441339/0800
Dobré       – bankovní účet:  1243765379/0800

Do farnosti patří:

   Studánka (obec: Chábory)
   Narození Panny Marie
   Val

Adresa sídla CPO

Kostelní 259
Dobruška
518 01 Dobruška
Telefon: 494 623 083, 731 604 055