Comunita in dialogo

*** POZOR  **  AKTUÁLNĚ PROBÍHÁ PRŮBĚŽNÉ DOPLŇOVÁNÍ  INFORMACÍ NA TUTO STRÁNKU  ***

Comunita in dialogo

Páter Matteo Taggliaferi,CM – zakladatel Comunity in Dialogo :
„Každý člověk má své rány a každý je zraněn tam, kde nebyl milován.“

 

Znáte ve svém okolí lidi závislé na drogách nebo alkoholu a nepomohlo jim léčení ?  Pokud by měli zájem o změnu života, Comunita in dialogo jim nabízí pomoc.

Kontakty:  e-mail: comunitaindialogo.cz@gmail.com,   mobil CZ: +420 731 604 055,      mobil SK : +421 905 605 006, 
.                    Facebook: https://www.facebook.com/augustin.slaninka
.                   www centra v Itálii : www.comunitaindialogo.it

rádio PROGLAS – studio Vojtěch: „Komunita IN DIALOGO – léčba dialogem“
rozhovor s děkanem ThLic.Augustínem Slaninkou,CM – vysíláno v rádiu dne 27.11.2018
Stačí klepnout na odkaz pro přechod na stránku rádia Proglas:
https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2018-11-27-20-15-00/

Hlavní hesla:  Výchova – Prevence – Návrat do společnosti – Láska, která přijímá a rozvíjí.

Kdo jsme?
Comunita in Dialogo je společenství lidí, kteří bojují za to, aby byli sami sebou, aby opět nabyli svou důstojnost, která dělá každého z nich velkým. Ať má jedinec za sebou jakýkoli životní příběh, ať jsou jakkoli velké jeho utrpení Comunita in Dialogo mu poskytuje možnost života ve společenství. Plodem tohoto života je možnost objevit v sobě tu nejkrásnější část svého vlastního já. Tu část, která nás dělá upřímnými, čestnými, autentickými a svobodnými. Je to radikální změna vnímání svého vlastního bytí. Změna, která přišla přeměnou srdce. Tato zkušenost vede k tomu, aby každý mohl žít v plnosti svůj vlastní život a tak nebyl obětí svých závislostí.

Na koho se obracíme?
Obracíme se na mladé muže, kteří propadli morální a duchovní krizi naší dnešní společnosti. Jsou to lidé závislí na drogách nebo alkoholu, kteří jsou odsunuti na okraj společnosti.

Jak žijeme?
Na to, aby člen v komunitě mohl bojovat s problémy, aby se v něm aktivovaly dobré stránky, aby mohl vytvářet dobré vztahy, které prožívá s citovou zralostí, orientuje se jeho pozornost na pořádek, soustředěnost, naslouchání a důvěru. Krok za krokem se učí i skrze vlastní námahu přijímat svou skutečnost, aniž by z ní musel unikat nebo aby si neuvědomoval její hranice. Toto vše se děje skrze zodpovědnost, schopnost čelit obtížím a cvičení nevybrat si vždy jen tu nejlehčí a nejpřitažlivější cestu. Toto jsou základy cesty, kterými musí člen komunity procházet. Aby mohl vzít, jako dospělý, na sebe zodpovědnost. Aby mohl přijímat realitu svého vlastního života, aniž by žil tak, jak to od něj očekává dnešní společnost, aby věděl ovládat sama sebe. Aby mohl žít v plnosti to, co přijme na úrovni intelektu a pro co se rozhodne.

Stručně o organizaci :
Comunita in Dialogo byla založena v roce 1991. Od roku 2007 se Comunita in Dialogo stala italskou vládou oficiálně uznanou nevládní organizací s plnou podporou státu.
Důkazem  uznávané vysoké kvality činnosti a velmi dobrých výsledků v nápravě osobnosti v komunitách je skutečnost, že v Itáli dokonce mohou soudy nabídnout odsouzeným za méně závažné delikty  místo pobytu v regulérním vězení možnost dobrovolného pobytu v Comunito in dialogo.

V Itálii jsou centra Comunity in Dialogo ve dvou regionech: Toskánsku a Laziu. Existují 4  základní druhy komunity :
– centrum Přijetí
– Zemědělské centrum
– centrum Duchovní
– centrum Kulturní.
Po ukončení standardního pobytu v délce 1-2 roky v těchto centrech je možné využít i  centrum na opětovné včlenění se do pracovních pozic pro mladé, kteří ukončili komunitní program a jsou v situaci, kdy je jejich rodina neumí podpořit.

Kromě toho existuje v Itálii také centrum pro osoby s výjimečnými potřebami:
– dům rodiny pro nemocné HIV pozitivní , kteří v něm prožívají terminální fázi svého života,

Kromě Comunity in Dialogo se vytvořilo i několik center Naslouchání. Tato centra slouží k tomu, aby byly opěrnými body v různých částech krajiny, a tím připravovaly mladé, kteří žádají vstoupit do programu života v komunitě. Centra Naslouchání také realizují pomoc pro rodiny těchto mladých lidí.