Comunita in dialogo

Motto: „Nikdy není pozdě.“      

„OBNOVA ŽIVOTA“
představení budovaného komunitního domu
dle principů Comunity in Dialogo  v Běstvinách u Dobrušky

Páter Matteo Taggliaferi,CM – zakladatel Comunity in Dialogo :
„Každý člověk má své rány a každý je zraněn tam, kde nebyl milován.“

Přehled dostupných dokumentů  ( najet na oranžový řádek a stisknout levé tlačítko na myši)

Podrobné představení projektu komunitního domu „OBNOVA ŽIVOTA“   – viz zde
(zásadní dokument s detailním popisem projektu, který má pomoci lidem překonat svoji alkoholovou a/nebo drogovou závislost a plně se vrátit do řádného života s upevněnými mezilidskými vztahy)

Prosba o finanční příspěvek na Obnovu života

Mentoring ze strany adiktologa Bc.Mgr.Josefa Vondrky příslib všestranné pomoci odborníka
Vyjádření k přijetí sociální služby Darmoděj z.ú. – popis vztahů s obyvateli Mikulovic na Jesenicku

Logoterapie a existenciální analýza stručný popis zvolené terapeutické metody

Informace o projektu Comunity in dialogo v Dobrušce-Běstvinách    – viz zde
(23.1.2020 – odkazy na www-stránky s podrobnými informacemi )

rádio PROGLAS – studio Vojtěch: „Comunita in Dialogo – léčba dialogem“ – viz zde
rozhovor s děkanem ThLic.Augustínem Slaninkou,CM – vysíláno v rádiu dne 27.11.2018
Stačí klepnout na odkaz pro přechod na stránku rádia Proglas
: https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2018-11-27-20-15-00/

Znáte ve svém okolí lidi závislé na drogách a/nebo alkoholu ?  Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte nás. Comunita in dialogo jim nabízí pomoc.

Kontakty:  e-mail:  augustin.slaninka.cz@gmail.com   comunitaindialogo.cz@gmail.com
                      mobil CZ: +420 731 604 055    
.                     Facebook: https://www.facebook.com/augustin.slaninka
.                     www centra v Itálii : www.comunitaindialogo.it

Hlavní hesla: 
Výchova – Prevence – Návrat do společnosti – Láska, která přijímá a rozvíjí.

Comunita in Dialogo je společenství lidí, kteří bojují za to, aby byli sami sebou, aby opět nabyli svou důstojnost, která dělá každého z nich velkým. Ať má jedinec za sebou jakýkoli životní příběh, ať jsou jakkoli velké jeho utrpení Comunita in Dialogo mu poskytuje možnost života ve společenství. Plodem tohoto života je možnost objevit v sobě tu nejkrásnější část svého vlastního já. Tu část, která nás dělá upřímnými, čestnými, autentickými a svobodnými. Je to radikální změna vnímání svého vlastního bytí. Změna, která přišla přeměnou srdce. Tato zkušenost vede k tomu, aby každý mohl žít v plnosti svůj vlastní život a tak nebyl obětí svých závislostí.

Stručně z počátku historie Comunity in dialogo (= společenství v dialogu):
Páter Matteo Tagliaferri byl knězem v Casamaině. Jednoho dne přišel otec se svým synem Danilem, který měl problémy s alkoholem a drogami a měl nastoupit do vězení. P.Matteo syna přijal do péče a slíbil soudci, že se postará o jeho nápravu. Během krátké doby přišli další mladí lidé. V dubnu 1991 zavolal kněz Don Giorgo, že v Triviglianu je dům, který má být využitý pro humanitární účely. P.Matteo s chlapci přijal nabídku a přestěhovali se. Pro tento první dům P.Matteo vybral jméno „Comunita in dialogo“, protože dialog odvádí od osamělosti, vytváří společenství, obohacuje nás. Postupně bylo formulováno 10 základních principů a následoval vznik dalších komunit nejen v Itálii, ale i v Argentině, Peru, Kolumbii, Kamerunu a Ukrajině. Aktuálně existuje 25 komunitních domů. Za 29 let existence prošlo programem mnoho a mnoho set lidí, kteří se dokázali osvobodit ze svých závislostí a vedou řádný život.

Důkazem  uznávané vysoké kvality činnosti a velmi dobrých výsledků v nápravě osobnosti v komunitách je skutečnost, že v Itáli dokonce mohou soudy nabídnout odsouzeným za méně závažné delikty  místo pobytu v regulérním vězení možnost dobrovolného pobytu v Comunito in dialogo.

V Itálii jsou centra Comunity in Dialogo ve dvou regionech: Toskánsku a Laziu. Existují 4  základní druhy komunity :
– centrum Přijetí
– Zemědělské centrum
– centrum Duchovní
– centrum Kulturní.
Po ukončení standardního pobytu v délce 1-2 roky v těchto centrech je možné využít i  centrum na opětovné včlenění se do pracovních pozic pro mladé, kteří ukončili komunitní program a jsou v situaci, kdy je jejich rodina neumí podpořit.
Kromě komunitních domů se vytvořilo i několik center Naslouchání. Tato centra slouží k tomu, aby byly opěrnými body v různých částech krajiny, a tím připravovaly mladé, kteří žádají vstoupit do programu života v komunitě. Centra Naslouchání také realizují pomoc pro rodiny těchto mladých lidí.

Na koho se obracíme?
Obracíme se na mladé muže, kteří propadli morální a duchovní krizi naší dnešní společnosti. Jsou to lidé závislí na drogách nebo alkoholu, kteří jsou odsunuti na okraj společnosti.

Jak žijeme?
Na to, aby člen v komunitě mohl bojovat s problémy, aby se v něm aktivovaly dobré stránky, aby mohl vytvářet dobré vztahy, které prožívá s citovou zralostí, orientuje se jeho pozornost na pořádek, soustředěnost, naslouchání a důvěru. Krok za krokem se učí i skrze vlastní námahu přijímat svou skutečnost, aniž by z ní musel unikat nebo aby si neuvědomoval její hranice. Toto vše se děje skrze zodpovědnost, schopnost čelit obtížím a cvičení nevybrat si vždy jen tu nejlehčí a nejpřitažlivější cestu. Toto jsou základy cesty, kterými musí člen komunity procházet. Aby mohl vzít, jako dospělý, na sebe zodpovědnost. Aby mohl přijímat realitu svého vlastního života, aniž by žil tak, jak to od něj očekává dnešní společnost, aby věděl ovládat sama sebe. Aby mohl žít v plnosti to, co přijme na úrovni intelektu a pro co se rozhodne.