Velikonoce 2018 s ministranty

5. dubna 2018 Pastorační asistent 0 Comments

Pro ministranta jsou Velikonoce krásným obdobím.
Na Zelený čtvrtek 29.3.2018 jsme spolu s našimi kněžími a 14 ministranty společně slavili Missu Chrismatis. Je to slavnostní mše svatá v Katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové za účasti otců biskupů, kde se shromáždí všichni kněží z celé diecéze. Otec biskup žehná posvátné oleje, které se budou v průběhu celého roku používat při udílení svátosti křtu, biřmování, a pomazání nemocných. Kněží si při této bohoslužbě zároveň obnovili své kněžské sliby. S ministranty všech našich i ostatních farností jsme pak přijali pozvání ke společnému pohoštění.
Velikonoce jsou doprovázeny i kupou lidových zvyků. Věrni tradici koledy jsme se na velikonoční pondělí připravili pletením pomlázek.
Chtěli bychom si i nadále uchovat radost, víru a pevné přátelství s našim Pánem, jemuž jako ministranti sloužíme.

Předchozí příspěvek

Následující příspěvek