Křížová cesta Rokole u Bohdašína

30. března 2018 Pastorační asistent 0 Comments

Křížová cesta v Rokoli u Bohdašína na Rychnovsku se společně s kaplí Panny Marie nachází na samotě v katastru obce Bohdašín blízko levého břehu říčky Olešenky v Podorlické pahorkatině 6 km východně od Nového Města nad Metují.


Pověst vypráví o malém děvčátku, které zbloudilo v lesích. V nouzi modlitbou žádalo Panu Marii o pomoc. Ta děvčátko vyslyšela a vyvedla za ruku z lesa ven do bezpečí. Na místě zjevení Panny Marie vytryskl pramen. Jiná legenda hovoří o zázračném navrácení zraku slepému lesníkovu synovi. Slávu pramene šířila i zvěst, podle které se tři nevyléčitelně nemocní po napití zázračně uzdravili.
Ať jsou pověsti a legendy pravdivé nebo ne, skutečností je, že od 70. let 19. století začal být pramen jako zázračný hojně navštěvovaným, stal se poutním místem. Pravidelně u něho zastavovalo i procesí poutníků směřujících do dnes polských Vambeřic. Poutní místo přilákalo i různé kramáře se svými boudami.
K pramenu přicházeli nemocní pít vodu v přesvědčení, že se uzdraví. Vodu si odnášeli v nádobách i domů. Zdraví lidé pili vodu, aby si své zdraví ještě více utužili. I dnes je chutná pramenitá voda žádaná. Jen ke studánce nepřicházejí poutníci, ale lidé z okolí přijíždějí auty s kanystry a PET lahvemi. O studánku se stará řád Schönstattských sester Mariiných.

Kaple Panny Marie
Kaple se nachází hned u studánky. Původně tu byl jen obrázek Panny Marie a poté malá dřevěná kaplička, která byla v roce 1859 nahrazená novou zděnou kaplí. V roce 1860 byl v kapli zavěšen obraz Panny Marie s Ježíškem na klíně. Obraz je dílem malíře Josefa Božetěcha Klemense z Hradce Králové. V roce 1953 zde byl umístěný trezorový svatostánek za účelem mariánských eucharistických adorací.
Filiální kostel Panny Marie
Pseudogotický kostel zasvěcený Panně Marii Rokolské dal postavit v roce 1930 továrník František Přibyl z Krčína, dnes předměstí Nového Města nad Metují. Ve spodní části kostela si pan továrník nechal zhotovit pro sebe a svoji rodinu hrobku. Pohřben v ní však není ani on, ani nikdo jiný. Pohřbívání zde nebylo povoleno. Z důvodu různých průtahů a druhé světové války byl kostel vysvěcený až 19. srpna 1945.
V roce 1988 došlo v kostele k větším opravám. V roce 1993 potom byla nákladem novoměstského děkana Petra Štěpánka přistavěná zákristie. Sochu Panny Marie na oltáři zhotovil podle obrazu ve vedlejší kapli z roku 1859 novoměstský sochař Josef Marek.
Loreta
Loreta je dřevěná stavba, která vás upoutá nejen svým modrým nátěrem. Nachází se vpravo od kostela. Poutníci této stavbě říkají Loreta, i když se skutečnou Loretou, nazaretským domkem Panny Marie, nemá nic společného. Na ochozu Lorety jsou rozvěšené obrazy od neznámého lidového umělce, které představují sedm bolestí Panny Marie. Před Loretou stojí pískovcový sloup z roku 1921 se sochou na vrcholu.

Křížová cesta
Křížová cesta byla zřízená v roce 1874. Zakončená byla Božím hrobem, který byste dnes marně hledali. Přibližně půl kilometru dlouhá křížová cesta se nachází v lese přes silnici. Cesta nemá výrazné výškové převýšení, je vhodná i pro starší věřící. Na všech čtrnácti zastaveních jsou osazeny litinové reliéfy s propracovanými detaily. Reliéfy jsou natřené bíle, svatozáře na nich zlatě. Křížová cesta vznikla díky finančním darům rodin i obcí z okolí. Špatně čitelná jména dárců jsou na boku některých zastavení.

Předchozí příspěvek

Následující příspěvek