Křížová cesta Deštné v Orlických horách

30. března 2018 Pastorační asistent 0 Comments

Křížová cesta v Deštném v Orlických horách na Rychnovsku se nachází v jihozápadní  části zvané Dříš, na úbočí vrchu Plasnický Špičák ve stráni nad říčkou Bělá.

Na přelomu 18. a 19. století se objevil na vysokém stromu poblíž studánky papírový obrázek Panny Marie, který tam zanechal místní rolník jako poděkování za uzdravení. Poté se místo stalo poutním. Ze sbírky pořádané v obci byla postavena dřevěná kaplička, do které byla uložena socha Panny Marie Královny (tzv. Deštěnské) a původní obrázek ze stromu. Postupně přibyla křížová cesta z pískovcových sloupů. Ve farním kostele Svaté Marie Magdaleny v obci Deštné v Orlických horách je uchovávána milostná soška Panny Marie v nepříznivých dobách.

Poutní kaple blahoslavené Panny Marie v Dříši
Byla zbudována i vysvěcena v roce 1809. Nejstarší písemná zmínka o ní je zachycena v místní farní kronice k roku 1838 a pochází z pera P. Karla Feesta, devátého faráře v Deštném, který řídil tamní duchovní správu v letech 1836 – 1860. Kaple, jak bylo svrchu řečeno, získala z milodarů poutníků slušný kapitál, který již v roce 1840 dosáhl částky 1280 zl. a neustále vzrůstal. Peníze byly původně uloženy u vrchního úřadu v Rychnově nad Kněžnou a od roku 1869 bylo toto jmění předáno patronu kaple, tj. obecnímu zastupitelstvu v Deštném. Přehnané zvěsti o bohatství uloženém přímo v kapli byly asi příčinou jejího vyloupení v noci z 2. na 3. srpen 1840.
V roce 1880 byla zvýšena a oplechována věžička. Kupní smlouvou ze 7.9.1881 vykoupila deštenská obec za 20 zl. od manželů Antonína a Karolíny Schröterových, vlastníků hospodářství čp. 24 v Dříši 60 čtverečných sáhů pozemku, na kterém byla kaple postavena a celý areál nechala důstojně upravit. Roku 1891 byl interiér kaple vyzdoben dvěma sochami, sv. Anny a P. Marie a sv. Jáchyma, díly sochaře J. Runggaldiera z Grödenu v Tyrolích. Plastiky byly umístěny po obou stranách oltáře.
První světová válka neblaze postihla i tuto horskou svatyňku. Duchovní správa a obecní zastupitelstvo v Deštném byly v letech 1914 – 1917 nuceny upsat na válečné půjčky z majetku kaple značné finanční částky. Při rekvírování zvonů pro válečné účely byl z Mariánské kaple v Dříši 14.10.1917 sňat a odvezen zvon o váze 39 kg.
Po druhé světové válce místo pustlo. Po roce 1989 byla uspořádána nová sbírka, z jejíhož výtěžku  prošla kaple po roce 1990 totální opravou. Výměna nahnilých částí rámové konstrukce přerostla v úplnou likvidaci původní plně dřevěné stavby a vybudování její zděné nápodoby na zcela nových základech – na původním půdorysu. Asi jedinou originální částí dnešní kaple jsou její věžičky, vrácené zpátky do nové konstrukce krovu.

Křížová cesta
Je tvořena čtrnácti kamennými sloupky s plastikou pašijového výjevu. Zastavení jsou rozmístěna okolo poutní kaple Blahoslavené Panny Marie. Dne 22.7.1870, na svátek sv. Marie Magdalény, byla slavnostně vysvěcena křížová cesta, zhotovená sochařem I. Hartmannem z Olešnice. V roce  1871 byly všechny obrazy jednotlivých zastavení pozlaceny. Popisy jednotlivých zastavení jsou v německém jazyku.
Po roce 2000 byla křížová cesta rekonstruována a reliéfy nabarveny tmavošedou barvou.

Hlavní pouť se slaví v neděli po 26. červenci.

 

Předchozí příspěvek

Následující příspěvek