Křížová cesta Dřízna u Přepych

30. března 2018 Pastorační asistent 0 Comments

Uprostřed lesů, zhruba jeden kilometr od obce Přepychy na Rychnovsku, se ukrývá údolí, které stojí za návštěvu v kteroukoliv roční dobu – mariánské poutní místo Dřízna. Vzniklo před více než jeden a čtvrt stoletím a genius loci mu nelze upřít ani v dnes, naopak.
Nacházíte se na v „Dřízeňském údolí“ na starém posvátném místě, kde od pradávna vyvěrá pramen čisté vody, které lidé připisují zázračná uzdravení. Údolí se původně jmenovalo Křížovka, podle kříže, který tu od nepaměti stával. V minulosti byl několikrát obnoven, až v roce 1883 nechal zdejší kaplan, důstojný pán Alois Mádr pořídit železný kříž v gotickém stylu, který byl odlit v huti ve Slezsku. Vztyčení se dokončilo o půlnoci před svátkem narození Panny Marie 8. září 1883 a o den později, v den dvoustého výročí osvobození Vídně od Turků ho posvětil spolu s jeskyní, v níž je studánka, Antonín Flesar, farář z Přepych.

Kaple Panny Marie Lurdské
V roce 1888, u příležitosti 40. výročí panování císaře Františka Josefa I., vznikl návrh na stavbu kaple zasvěcené Panně Marii Lurdské, iniciovaný kaplanem Aloisem Mádrem. Základní kámen na stavbu byl položen přepyšským farářem Josefem Deylem na pondělí velikonoční, dne 22. dubna 1889.
Hlavním stavitelem byl Josef Hrubý z Opočna, který se ale dostavby a slavnostního otevření již nedožil. Většinu nákladů – 3328 zlatých 72 krejcarů na kapli a 2000 zlatých na křížovou cestu – financoval sám iniciátor kaplan Alois Mádr, zbytek věnovali věřící. Výsledkem je jednolodní kaple, do níž se vstupuje po pěti schodech vedoucích k západnímu portálu. Nade dveřmi v průčelí je zasazen kruhový litý medailon s obrazem Panny Marie. Nad ním je umístěna mramorová deska s nápisem: „Postaveno z milodaru na památku jubilea 40 letého panování jeho apoštolského Veličenstva a Císaře a Krále Františka Josefa I. roku 1889.“ Pod obloukovým štítem vystupuje štukovaný letopočet MDCCCLXXXIX.
Vysvěcení kaple proběhlo za nepříliš příznivého počasí 15. září 1889 za účasti Antonína Flesara a dalších dvanácti kněží. Se stejným datem je spojováno i pojmenování poutního místa Dřízna.
Od r.2015 údolí zdobí nově instalovaná dřevořezba, jejímž autorem je místní řezbář Radek Křivka. Obnovila se tak prastará tradice, která trvá s menšími či většími přestávkami více než dvě stě padesát let – býval tu totiž kdysi obraz Matky Páně na dřevě s letopočtem 1764.

Křížová cesta
V roce 1891 přibyla ve stráni nad údolím křížová cesta se čtrnácti zastaveními, zakončená Božím hrobem vytesaným ve skále. Stavbou byl pověřen pan Josef Krejčík z Prahy.

Zdejší poutní místo bylo každoročně hojně navštěvované. Poutníci sem přicházeli v početných prosebných průvodech téměř ze všech farností v kraji. Vyhledávaným místem byla Dřízna hlavně v letních měsících, kdy se zde scházeli lidé při nedělních výletech.
I dnes je toto charismatické údolí místem setkávání lidí při mších a církevních oslavách, svatebních obřadech mladých lidí i cílem příjemných procházek a návštěv místních i turistů z nejrůznějších koutů naší vlasti.

Předchozí příspěvek

Následující příspěvek