Varhany Přepychy – kolaudace 27.11.2017

3. prosince 2017 Pastorační asistent 0 Comments

Rekonstrukce Hanischových varhan v Přepychách úspěšně dokončena

Spolek Provarhany z.s. pod vedením varhaníka Pavla Svobody a  obec Přepychy v čele se starostkou Zdeňkou Seidlovou  ve spolupráci s Římskokatolickou farností před více jak dvěma roky zahájili projekt na provedení kompletní rekonstrukce varhan autora Amadea Hanische v kostele sv.Prokopa. Podařilo se z nejrůznějších zdrojů zajistit potřebnou finanční částku a varhanář Ivan Bok z Krnova se svými spolupracovníky odvedl vysoce kvalitní a odbornou činnost, která byla v minulých dnech úspěšně dokončena.
Pondělí 27.listopadu 2017 se stalo významným dnem pro obec Přepychy – diecézní organolog Václav Uhlíř z biskupství královéhradeckého provedl zvukovou kontrolu a kolaudační komise zkontrolovala  provedené práce a konstatovala, že výsledek odpovídá plně restaurátorskému záměru.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na záchraně vzácného nástroje, který nepochybně mnoho dalších desítek let bude sloužit a stane se ozdobou kostela sv.Prokopa.

——————————————————————————————-


  Zápis z kolaudace ze dne 27.11.2017:

 

 

——————————————————————————————-
E-mail Zdeňky Seidelové – starostky obce Přepychy:
Vážení přátelé,
s potěšením Vám oznamuji, že jsme v závěru naší akce Obnova varhan v kostele sv. Prokopa!
Děkuji všem, kteří se na této akci podíleli !! Bylo mi potěšením s Vámi se všemi spolupracovat!!
S pozdravem
Zdeňka Seidelová – starostka obce Přepychy

——————————————————————————————
E-mail od Ivana Boka – mistra varhanářského:
Zdravím z Krnova,
za tým, který se postaral o provádění prací, bych chtěl poděkovat za veškerou podporu v průběhu posledních více než dvou let. Myslím, že se podařilo uskutečnit projekt v rámci poměrů u nás vyjímečný a neopakovatelný. Došlo k tomu, že byl v podstatě za režijní cenu opraven nástroj opravdu solidního stavitele. Ostatní dvoumanuálové nástroje Amadea Hanische na restaurování teprve čekají, takže šlo svého druhu o pilotní projekt.
Podařilo se to z větší části za prostředky získané sbírkou  a díky kulturním akcím na to navázaným, došlo k výraznému obohacení života v Přepychách nejen v rovině kulturní, ale i sociální a duchovní.
Jsme rádi, že jsme mohli u toho být.
Ivan Bok – varhanář

——————————————————————————————————

—————————————————————————–

Předchozí příspěvek

Následující příspěvek