Farnost Dobruška Opočno Přepychy Solnice

(pro mobily: menu vlevo nahoře – )

29. neděle v mezidobí 20.10.-26.10.2019:  
Dobruška: -ohlášky   -bohoslužby
Opočno:    -ohlášky    -bohoslužby      
Přepychy: -ohlášky a bohoslužby

Slovo na týden:
Pokud se domníváme, že náš život nebo náš svět se dají zachránit morálkou, mýlíme se. My se prostě nemůžeme chlubit, že nejsme hříšní. Pokud se můžeme něčím chlubit, tak tím, díky čemuž nepropadneme do skepse a pesimismu. Skutečný život se neděje mezi morálkou a nemorálkou, ale mezi dvěma evangelii: evangeliem jakéhosi lehkého potěšení a evangeliem přeměny a vzkříšení. To skutečné evangelium se pozná nakonec i podle toho, že tzv. lidské radosti nevylučuje, ale je začleňuje a překračuje.                                         Váš bratr v Kristu – Augustín    

Celosvětová síť modlitba s papežem – ř¨íjen, listopad 2019

Výlet s růžencem – neděle 27.10.2019 v 14:00 hodin 

Harmonogram mší svatých platný od 1.října 2019  :
Kompletní rozvrh výuky náboženství pro školní rok 2019-2020 – zde klikni :

V neděli 20.října 2019 od 16:00 hodin se v Opočně koná řeckokatolická bohoslužba:

*** POZOR *** Od 1.8.2019  přechází pod duchovní správu Dobrušky farnost SOLNICE  – Solnice, Skuhrov, Uhřínov, Kvasiny, Ještětice, Brocná, Svinná, Hraštice a Debřece. Odkaz na webové stránky farnosti Solnice: https://www.farnost-solnice.net/


Královéhradecký biskup Jan Vokál v Interview ČT24. V pondělí 12. srpna 2019 byl biskup Jan Vokál hostem pořadu Interview ČT24 na zpravodajské stanici České televize. V živém rozhovoru odpovídal na otázky o církvi v dnešní společnosti, výročí kanonizace sv. Anežky, papeži Františkovi i o své cestě přes železnou oponu ke kněžství. Rozhovor si můžete přehrát v archivu České televize zde

Zpráva o opravě kostela sv.Jana Křtitele v Pohoří včetně fotogalerie.

Slavnost 1.svatého přijímání – Dobruška, kostel sv.Václava, 12.května 2019 :
     – fotogalerie (prohlížení zde)

Královéhradecký biskup Mons. Jan  Vokál: „Přijmi pečeť daru Ducha svatého.“
Udělení svátosti biřmování – Dobruška, kostel sv.Václava, 28.dubna 2019 :
     – fotogalerie 1 (prohlížení zde)
     – fotogalerie 2 (prohlížení zde)
     – 1.část videozáznamu od Boba Dvořáka: (spuštění zde)

– 2.část videozáznamu od Boba Dvořáka: (spuštění zde)

Kostel sv.Václava Dobruška :  Rozpis čtení     Rozpis úklidu

Křížová cesta – Dřízna 19.4.20019 – fotogalerie

Žehnání motorek v Pohoří 20.4.20019 – fotogalerie

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc duben 2019

Křížové cesty v okolí Dobrušky:   Studánka   Dřízna   Rokole   Deštné    Cesta manželů Rokole

Krásná modlitba – možno spustit video stiskem Enter

Benefiční koncert Rybova česká mše vánoční dne 22.12.2018
videozáznam k prohlédnutí: https://www.youtube.com/watch?v=GaPJvQA3cGE&t=2s

Záznam zpěvů na vánoční bohoslužbě v Opočně na Štědrý den 24.12.2018 :  https://www.youtube.com/watch?v=-EZ39_Nj2As

Tříkrálová sbírka 2019  – zpráva o výtěžku dle jednotlivých obcí.

rádio LUMEN – pořad LUPA ze dne 12.12.2018: „Rozhovor o farnosti Dobruška
zajímavý rozhovor s děkanem ThLic.Augustínem Slaninkou,CM s doprovodem nádherné hudby.
Stačí klepnout na odkaz: https://www.lumen.sk/archiv-play/10470

rádio PROGLAS – studio Vojtěch dne 27.11.2018 : „Komunita IN DIALOGO – léčba dialogem
zajímavý poučný rozhovor s děkanem ThLic.Augustínem Slaninkou,CM
Stačí klepnout na odkaz pro přechod na stránku rádia Proglas a zde stiskem šipky > Play rozhovor přehrát:
https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2018-11-27-20-15-00/

„Digitální svět, který poznamenává mladého člověka, zejména v oblasti komunikace“ – TRNAVSKÁ NOVÉNA 2018 –  záznam z televize Tv Lux ze slavnostní mše z katedrály v Trnavě dne 15.11.2018 se zamyšlením otce Augustína Slaninky,CM na téma digitálního světa. Vlastní kázání otce Augustína začíná v záznamu v čase cca 33:00 minut a trvá do 1:05:00 minut. Stačí klepnout na odkaz a video by se mělo spustit. https://www.tvlux.sk/archiv/play/17907

Fotografie z Dobrušky z radostné neděle 16.12.2018 s dobročinným prodejem výrobků našich dětí https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/5f0eb99e-2733-41d5-9b17-4562ff84dce8

Hloubková vizitace lazaristů v Dobrušce   Páter Miles Heinen, CM, generální asistent Misijní společnosti, navštívil misijní domy v Dobrušce, Lošticích, Plzni, Bratislavě, Bijacovcích a v Banské Bystrici a provedl hloubkovou vizitaci a pohovory… číst více.

Zádušní mše za zemřelého P.Vincenta Zontáka, CM :
Děkujeme všem, kteří se osobně zúčastnili posledního rozloučení na pohřbu v Bratislavě a děkujeme také všem ostatním farníkům, kteří tichou vzpomínkou a modlitbou uctili památku pátera Vincenta, který byl v letech 2000-2003 a 2006-2014 oblíbeným duchovním správcem naší farnosti.
Zveme všechny farníky k účasti na zádušních mších :
– ve čtvrtek 8.11.2018 od 9:00 hodin v kostele sv.Václava v Dobrušce – za účasti kněžích z celého vikariátu Rychnov nad Kněžnou v rámci pracovní vikariátní konference. Na mši svatou zveme všechny farníky !!  Přijďte modlitbou uctít památku zemřelého pátera Vincenta Zontáka.
– ve  čtvrtek 8.11.2018 od 18:00 hodin v kapli na faře v Přepychách
– v neděli 18.11.2018 od 18:00 hodin v kostele sv.Václava v Dobrušce 


Pastýřský List: 100 let naší republiky

.
****************************************************
ARCHÍV akcí minulých měsíců :
Na svátek sv.Václava se konala slavnostní bohoslužba celebrovaná P.Miroslavem Va¨ĺkem,CM a P.Dominikem Pavlem, CM, kteří v minulých letech v naší farnosti prošli jednoroční pastorační praxí. Jednalo se o jejich primiční mši svatou u nás v Dobrušce. „Interkontinentální“ rozměr mši dodal spolucelebrant P.Josef Noga,CM, který v současnosti působí v Hondurasu v Jižní Americe. Zaplněný kostel sv.Václava prožil velmi působivou a slavnostní atmosféru – viz fotogalerie.
Pro zájemce ke stažení fotografie ve vysokém rozlišení: (klepněte na fotku levým tlačítkem myši pro zobrazení v plném rozlišení a potom pomocí stisku pravého tlačítka myši vyberte volbu Uložit obrázek jako… pro uložení fotky do svého počítače a případný tisk fotografie)
 P.Ján Janček,CM odchází z Dobrušky – P.Branko Štefún,CM přichází.
Po dvouletém působení odešel dne 31.srpna 2018 z naší farnosti do Bratislavy P.Ján Janček,CM. Naopak z Bratislavy do Dobrušky přichází P.Branko Štefún,CM.
rozloučení s Otcem Jánem – video od Boba Dvořáka: https://youtu.be/y0WxU7kgbew
rozloučení se Sedmikráskem – video:  https://www.youtube.com/watch?v=Jf-TRtuKZBE
 .
.
 .
.

Bože sešli na nás všechny své požehnání a dej, ať se hlas těchto zvonů dotkne lidských srdcí a rozezní je…
        Při slavnostní mší svaté posvětil otec biskup J.E.Mons. Jozef Kajnek nový obecní zvon sv.Jiří, který za celkovou částku 761.780,- Kč dala zhotovit obec Přepychy. Zvon je majetkem obce Přepychy, ale je smluvně propůjčen a je umístěn ve věži kostela sv.Prokopa. Bude se jím zvonit, aby se šetřily dva původní památkové zvony.
        Požehnány byly i dva historické zvony. Větší zvon s reliéfem sv. Václava a sv.Bartoloměje z roku 1545 a nejmenší zvon z roku 1559. Bylo provedeno kompletní zrestaurování zvonů, které financovala římskokatolická farnost Přepychy v částce 230.021,- Kč. Od Královéhradeckého kraje byla získána dotace ve výši 98 000 Kč.
Veliké díky obci Přepychy, všem aktivistům, sponzorům,účastníkům benefičních koncertů, drobným dárcům i farníkům.

Zpravodaj obce Přepychy
             – restaurování zvonů ve věži kostela sv.Prokopa
             – reportáž o zrodu nového zvonu sv.Jiří
             – reportář z koncertu Dagmar Peckové a Pavla Svobody dne 13.řervence 2018

Celodiecézní setkání ministrantů v Litomyšli  V sobotu 2.června prožilo město Litomyšl nevšední zážitek. Do jeho centra se sjelo přibližně 150 ministrantů na tradiční Celodiecézní setkání ministrantů. Letošní tématem bylo „Tajemství biskupa z Litomyšle“. Ministranty čekala pestrá nabídka soutěžných disciplin po celém centru města, spousta zábavy, nová kamarádství a kvalitně připravený program. Radost kluků z naší farnosti, kteří se také setkání zúčastnili, byla dvojnásobná, jelikož část z nich se vracela domů s celkovým vítězstvím za soutěžní skupinu a zbývající část s celkovým vítězstvím za nejlepší tým. Závěr dne byl prožit spolu s otcem biskupem Janem Vokálem při společně slavené mši svaté, po níž jsme se šťastně vrátili domů – podrobně ve fotogalerii

Slavnost Těla a Krve Páně 2018 Dne 31.května 2018 prožívala Církev na celém světě slavnost Těla a Krve Páně. Součástí slavení na mnoha místech je i průvod s Nejsvětější svátostí (Boží tělo) ulicemi měst a vesnic. Po mnoha letech se i v Dobrušce rodina věřících opět vydala ven z kostela a po skončení mši svaté utvořila průvod ke čtyřem oltářům, umístněným v areálu kostela sv. Václava – podrobně ve fotogalerii

Noc Kostelů 25.května 2018  Do desátého ročníka celorepublikové akce s názvem Noc kostelů byly v letošním roce zapojeny opět i kostely v našich farnostech. V pátek 25. května čekaly návštěvníky našich kostelů zajímavé programy, orientované na různé skupiny lidí – podrobně ve fotogalerii

„Chceme zachovat tradiční rodinu, odmítáme ratifikaci Istanbulské úmluvy“
https://www.petice24.com/chceme_zachovat_tradini_rodinu_odmitame_ratifikaci_istanbulske_umluvy_a_dublinu_iv
Milí farníci, přeposílám odkaz na petici. Já jsem už podepsal. S úctou Augustín Slaninka

Kostel sv.Václava Dobruška :       ¨Rozpis čtení od 27.5.2018       Rozpis úklidu 2018 od 26.5.2018

Tradiční poutní bohoslužby v Dříznech u Přepych v neděli ve 14:30 hodin  – rozpis 2018

Opočno – záchrana varhan v kláštěrním kostele Narození Páně – informace

Křížové cesty v okolí Dobrušky:   Studánka   Dřízna   Rokole   Deštné    Cesta manželů Rokole

Dicézní pouť ke sv.Vojtěchovi – Libice nad Cidlinou 28.4.2018
V sobotu 28. dubna 2018 se poutníci z naší široké farnosti za doprovodu všech naších kněží připojili k diecézní pouti do rodiště svatého Vojtěcha v Libici nad Cidlinou na mši svatou, slouženou otcem biskupem Janem Vokálem v místním kostele.
Podrobná reportáž z průběhu poutě je zde ve fotogalerii

.

Svěcení motorek v Pohoří 21.4.2018 – fotogalerie
Celkem 88 motorkářů se sjelo do Pohoří na posvěcení pro sezónu 2018. Překvapením byla exhibiční jízda na jednokolce, kterou bravurně předvedl otec Augustín. (zde je video s jízdou na jednokolce).

Sedmikrásek – rytmická mše sv. pro mládež – duben 2018
Spolčo Sedmikrásek  hraje a zpívá při mši svaté s doprovodem fotografií detailů výzdoby kostelů i přírody.  Hraje a zpívá: Sedmikrásek    Kamera a střih: Bob Dvořák,  Fotografie: Petr Kakrda

 

Velikonoce 2018 s ministranty – Zelený čtvrtek v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové-fotogalerie

Křížové cesty v okolí Dobrušky:   Studánka   Dřízna   Rokole   Deštné    Cesta manželů Rokole

 

Comunita in Dialogo-leták
Comunita in Dialogo-podrobná informace
Máte ve své rodině nebo znáte ve svém okolí závislého člověka ?
Chcete mu pomoci ? Informujte se o nové možnosti nenásilnou a postupnou změnou celé osobnosti se definitivně vyléčit.

 

Pomozte opravit varhany v Přepychách! Více se dozvíte zde.

O varhanách v kostele sv. Jakuba se zmínil i známý varhaník Pavel Svoboda! Link zde.Publicita varhany

Vánoční hospoda 2.1.2018
Děti z různých míst naší široké farnosti připravily za pomoci ochotných dospělých společné pásmo s názvem Vánoční hospoda. V úterý 2.ledna 2018 přivítaly v kostele sv. Václava v Dobrušce zrozeného Pána Ježíše. Celou atmosféru setkání si můžete vychutnat a prožít znovu na videozáznamech vytvořených Bobem Dvořákem (viz níže uvedené linky na youtube). Děkujeme všem, kteří se na přípravě vystoupení podíleli.
1.díl:   https://www.youtube.com/watch?v=mfPrfpgea24&feature=youtu.be
2.díl:   https://www.youtube.com/watch?v=0_vlseHVuq0&feature=youtu.be
3.díl:   https://www.youtube.com/watch?v=X69xwLOsXM8&feature=youtu.be
4.díl:   https://www.youtube.com/watch?v=KGfZ0AGopPA&feature=youtu.be
Rytmická vánoční mše – kostel sv.Václava 24.12.2017 – videozáznam
Na Štědrý den ožila vánoční mše hudebním a pěveckým doprovodem naší mládeže.
                   https://www.youtube.com/watch?v=ZqQdn1oB4xY
  .
Mikuláš v Bílém Újezdě 6.12.2017 – videozáznam
Ve středu 6.12.2017 navštívil děti naší farnosti Mikuláš v kostele Proměnění Páně v Bílém Újezdě
                   https://www.youtube.com/watch?v=ZXsKxtrRZxI