Farnosti Dobruška – Opočno – Přepychy

Slavnost sv.Cyrila a Metoděje 5.7.2020-11.7.2020:  
Dobruška:    -ohlášky      -bohoslužby      Rozpis čtení    Rozpis úklidu
Opočno:        -ohlášky     -bohoslužby
Přepychy:       –ohlášky a bohoslužby

Mše svatá na zámku v Kvasinách 14.6.2020 – Slavnost Těla a Krve Páně – fotogalerie

Slovo na týden:  Je až neuvěřitelné, jakou měli sv. Cyril a sv. Metoděj odvahu a sílu vyrazit do země, která z jejich pohledu byla zcela barbarská. Přichází z nejvyspělejší země světa na samý okraj. A navíc budou mnohokrát čelit nařčení západních představitelů církve, že jejich forma hlásání a především liturgie je v rozporu se zbytkem učení církve. Avšak tito světci jdou evangelium obhájit před papežem, a to opakovaně. Tragický osud nepřijetí či kalkulování „mocných“ nemohou zastavit evangelium. Velkým objevem našich světců bylo sestavení abecedy, která dokázala zachytit slovanský jazyk, a díky tomu bylo také možné přeložit Bibli. Je zjevné, že Boží slovo v životě těchto mužů hrálo klíčovou roli. Dnes jsme o tisíc let dál. Jak vypadá dnešní hlásání evangelia? Najdeme odvážné, kteří žijí z Božího slova, uposlechnou Boží výzvu a vyjdou znovu hlásat Slovanům radostnou zvěst?            Braňo, Alojz
.

.
OBNOVA ŽIVOTA“ – informace o dobročinném projektu v Běstvinách
– probíhá výstavba objektu pro zahájení činnosti terapeutické komunity, která na základě principů Comunity in dialogo ve spolupráci s odbornými terapeuty a sociálními pracovníky bude pomáhat lidem zbavit se závislosti na drogách a alkoholu.
.
Záznam z primiční mše Marka Vávry (byl v Dobrušce na praxi jako bohoslovec) dne 27.6.2020 od 10:00 hodin v Radošovcích na Youtube kanále Skalickej mestskej televízie -Název: SMT Skalická mestská televízia  https://www.youtube.com/watch?v=uSXzbh09LI4

.
Restaurování zvonů v kostele sv. Prokopa v Přepychách
.
.

Informace o ochraně před nákazou Koronavirem viz zde

Lítost a duchovní svaté přijímání – slovo papeže Františka viz zde

Drazí bratři a sestry,  v příloze připojuji podklady pro  nedělní  liturgii Slova, kterou můžete slavit společně v rodině.  Můžete být kreativní a můžete přidat zpěvy, scénky, básně,  apod.  My budeme na Vás a  na Vaše úmysly  myslet při nedělní koncelebrované mši svaté v 8.00 h ve  farní kapli.  – viz zde
  S bratrským pozdravem Augustín s komunitou spolubratří vincentínů.

Tento krátký dojímavý film o opuštění vznikl v Roce milosrdenství. Získal ocenění za nejlepší krátký film Mezinárodního křesťanského filmového festivalu, získal celkově pět ocenění. Pozdravuji,  Augustin
https://www.youtube.com/watch?v=ag97W7zU-Vg 

*** Od 12.března 2020 SE RUŠÍ všechny mše svaté v souvislosti s vyhlášením stavu nouze – rozhodnutí J.E. Jana Vokála – viz zde
Od dnešního odpoledne, čtvrtku 12. března t. r., se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách na území Královéhradecké diecéze. Výjimkou jsou bohoslužby uvnitř stálých komunit (řeholní společenství), jež nemají povahu veřejných shromáždění.

Milí farníci, drazí přátelé,
připojuji informace z biskupství a povzbuzení svatým otcem Františkem – viz zde.

Chceme vytvořit společenství skrze masmedia. Kdo z Vás chce, může napsat krátké osobní svědectví Jak prožívám tuto dobu ztišení?, Jak se nám daří prožívat rodinnou liturgii v domácnosti?, případně další zkušenosti, se kterými se chcete podělit.  Můžete poslat i video ze své domácí liturgie. Budeme takto přes internet spojeni.  
Bratrsky zdravím a ze srdce žehnám.   Augustín

Milí bratři a sestry, dovolte mi, abych se k Vám přihovořil v této bolestné situaci. Za 42 let svého knězského púsobení jsem ještě nezažil takovou situaci – neděle bez bohoslužeb. Jsme s Vámi duchovně spojení, modlíme se za Vás. Všechny mše, které jste si s námi dohodli a jsou v kalendáři zapsané, sloužíme na Vaše úmysly ve farní kapli. Poslali jsme Vám linky na mnohé bohoslužby, které jsou naživo vysílané. Posílám Vám i toto své zamyšlení o našem životním kříži, i když je to starší a v slovenštině, je to právě teď aktuální, když prožívá celý svět bolest a kříž  http://www.tvlux.sk/archiv/play/900

Posílám Vám také jednoduchý rituál malé domácí bohoslužby pro případ, že není v místě mše svatá. Boží Slovo je živé a účinné a můžeme ho slavit různým spůsobem: v chráme, ale i jako rodinnou liturgii. Snad alespoň rodinám s dětmi by to mohlo trochu pomoci.
Více zde: https://www.pastorace.cz/clanky/manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu.
Bratrsky a s láskou v srdci Vám mnohokrát denně žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Augustín

Comunita in dialogo Běstviny – základní informace

Duchovní obnova Dobruška 29.2.2020 – zvukový zázmam

 Znovuobnovení památníku Nejsvětější Trojice – Mělčany

Postní almužna 2020 – leták        – pokladnička

Tříkrálová sbírka 2020 – poděkování      – přehled výsledků

Možnost Studia předmětu Náboženská výchova  na Univerzitě Hradec Králové

Harmonogram mší svatých platný od 1.října 2019  :
Kompletní rozvrh výuky náboženství pro školní rok 2019-2020 – zde klikni :

Videozáznam – sv.Mikuláš dne 5.12.2019 v kostele Přepychy

*** POZOR *** Od 1.8.2019  přechází pod duchovní správu Dobrušky farnost SOLNICE  – Solnice, Skuhrov, Uhřínov, Kvasiny, Ještětice, Brocná, Svinná, Hraštice a Debřece. Odkaz na webové stránky farnosti Solnice: https://www.farnost-solnice.net/

Královéhradecký biskup Jan Vokál v Interview ČT24. V pondělí 12. srpna 2019 byl biskup Jan Vokál hostem pořadu Interview ČT24 na zpravodajské stanici České televize. V živém rozhovoru odpovídal na otázky o církvi v dnešní společnosti, výročí kanonizace sv. Anežky, papeži Františkovi i o své cestě přes železnou oponu ke kněžství. Rozhovor si můžete přehrát v archivu České televize zde

Zpráva o opravě kostela sv.Jana Křtitele v Pohoří včetně fotogalerie.

Slavnost 1.svatého přijímání – Dobruška, kostel sv.Václava, 12.května 2019 :
     – fotogalerie (prohlížení zde)

Královéhradecký biskup Mons. Jan  Vokál: „Přijmi pečeť daru Ducha svatého.“
Udělení svátosti biřmování – Dobruška, kostel sv.Václava, 28.dubna 2019 :
     – fotogalerie 1 (prohlížení zde)
     – fotogalerie 2 (prohlížení zde)
     – 1.část videozáznamu od Boba Dvořáka: (spuštění zde)

– 2.část videozáznamu od Boba Dvořáka: (spuštění zde)

Kostel sv.Václava Dobruška :  Rozpis čtení     Rozpis úklidu

Křížová cesta – Dřízna 19.4.20019 – fotogalerie

Žehnání motorek v Pohoří 20.4.20019 – fotogalerie

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc duben 2019

Křížové cesty v okolí Dobrušky:   Studánka   Dřízna   Rokole   Deštné    Cesta manželů Rokole

Krásná modlitba – možno spustit video stiskem Enter

Benefiční koncert Rybova česká mše vánoční dne 22.12.2018
videozáznam k prohlédnutí: https://www.youtube.com/watch?v=GaPJvQA3cGE&t=2s

Záznam zpěvů na vánoční bohoslužbě v Opočně na Štědrý den 24.12.2018 :  https://www.youtube.com/watch?v=-EZ39_Nj2As

Tříkrálová sbírka 2019  – zpráva o výtěžku dle jednotlivých obcí.

rádio LUMEN – pořad LUPA ze dne 12.12.2018: „Rozhovor o farnosti Dobruška
zajímavý rozhovor s děkanem ThLic.Augustínem Slaninkou,CM s doprovodem nádherné hudby.
Stačí klepnout na odkaz: https://www.lumen.sk/archiv-play/10470

rádio PROGLAS – studio Vojtěch dne 27.11.2018 : „Komunita IN DIALOGO – léčba dialogem
zajímavý poučný rozhovor s děkanem ThLic.Augustínem Slaninkou,CM
Stačí klepnout na odkaz pro přechod na stránku rádia Proglas a zde stiskem šipky > Play rozhovor přehrát:
https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2018-11-27-20-15-00/

„Digitální svět, který poznamenává mladého člověka, zejména v oblasti komunikace“ – TRNAVSKÁ NOVÉNA 2018 –  záznam z televize Tv Lux ze slavnostní mše z katedrály v Trnavě dne 15.11.2018 se zamyšlením otce Augustína Slaninky,CM na téma digitálního světa. Vlastní kázání otce Augustína začíná v záznamu v čase cca 33:00 minut a trvá do 1:05:00 minut. Stačí klepnout na odkaz a video by se mělo spustit. https://www.tvlux.sk/archiv/play/17907

Fotografie z Dobrušky z radostné neděle 16.12.2018 s dobročinným prodejem výrobků našich dětí https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/5f0eb99e-2733-41d5-9b17-4562ff84dce8

Hloubková vizitace lazaristů v Dobrušce   Páter Miles Heinen, CM, generální asistent Misijní společnosti, navštívil misijní domy v Dobrušce, Lošticích, Plzni, Bratislavě, Bijacovcích a v Banské Bystrici a provedl hloubkovou vizitaci a pohovory… číst více.

Zádušní mše za zemřelého P.Vincenta Zontáka, CM :
Děkujeme všem, kteří se osobně zúčastnili posledního rozloučení na pohřbu v Bratislavě a děkujeme také všem ostatním farníkům, kteří tichou vzpomínkou a modlitbou uctili památku pátera Vincenta, který byl v letech 2000-2003 a 2006-2014 oblíbeným duchovním správcem naší farnosti.
Zveme všechny farníky k účasti na zádušních mších :
– ve čtvrtek 8.11.2018 od 9:00 hodin v kostele sv.Václava v Dobrušce – za účasti kněžích z celého vikariátu Rychnov nad Kněžnou v rámci pracovní vikariátní konference. Na mši svatou zveme všechny farníky !!  Přijďte modlitbou uctít památku zemřelého pátera Vincenta Zontáka.
– ve  čtvrtek 8.11.2018 od 18:00 hodin v kapli na faře v Přepychách
– v neděli 18.11.2018 od 18:00 hodin v kostele sv.Václava v Dobrušce 


Pastýřský List: 100 let naší republiky

.
****************************************************
ARCHÍV akcí minulých měsíců :
Na svátek sv.Václava se konala slavnostní bohoslužba celebrovaná P.Miroslavem Va¨ĺkem,CM a P.Dominikem Pavlem, CM, kteří v minulých letech v naší farnosti prošli jednoroční pastorační praxí. Jednalo se o jejich primiční mši svatou u nás v Dobrušce. „Interkontinentální“ rozměr mši dodal spolucelebrant P.Josef Noga,CM, který v současnosti působí v Hondurasu v Jižní Americe. Zaplněný kostel sv.Václava prožil velmi působivou a slavnostní atmosféru – viz fotogalerie.
Pro zájemce ke stažení fotografie ve vysokém rozlišení: (klepněte na fotku levým tlačítkem myši pro zobrazení v plném rozlišení a potom pomocí stisku pravého tlačítka myši vyberte volbu Uložit obrázek jako… pro uložení fotky do svého počítače a případný tisk fotografie)
 P.Ján Janček,CM odchází z Dobrušky – P.Branko Štefún,CM přichází.
Po dvouletém působení odešel dne 31.srpna 2018 z naší farnosti do Bratislavy P.Ján Janček,CM. Naopak z Bratislavy do Dobrušky přichází P.Branko Štefún,CM.
rozloučení s Otcem Jánem – video od Boba Dvořáka: https://youtu.be/y0WxU7kgbew
rozloučení se Sedmikráskem – video:  https://www.youtube.com/watch?v=Jf-TRtuKZBE
 .
.
 .
.

Bože sešli na nás všechny své požehnání a dej, ať se hlas těchto zvonů dotkne lidských srdcí a rozezní je…
        Při slavnostní mší svaté posvětil otec biskup J.E.Mons. Jozef Kajnek nový obecní zvon sv.Jiří, který za celkovou částku 761.780,- Kč dala zhotovit obec Přepychy. Zvon je majetkem obce Přepychy, ale je smluvně propůjčen a je umístěn ve věži kostela sv.Prokopa. Bude se jím zvonit, aby se šetřily dva původní památkové zvony.
        Požehnány byly i dva historické zvony. Větší zvon s reliéfem sv. Václava a sv.Bartoloměje z roku 1545 a nejmenší zvon z roku 1559. Bylo provedeno kompletní zrestaurování zvonů, které financovala římskokatolická farnost Přepychy v částce 230.021,- Kč. Od Královéhradeckého kraje byla získána dotace ve výši 98 000 Kč.
Veliké díky obci Přepychy, všem aktivistům, sponzorům,účastníkům benefičních koncertů, drobným dárcům i farníkům.

Zpravodaj obce Přepychy
             – restaurování zvonů ve věži kostela sv.Prokopa
             – reportáž o zrodu nového zvonu sv.Jiří
             – reportář z koncertu Dagmar Peckové a Pavla Svobody dne 13.řervence 2018

Celodiecézní setkání ministrantů v Litomyšli  V sobotu 2.června prožilo město Litomyšl nevšední zážitek. Do jeho centra se sjelo přibližně 150 ministrantů na tradiční Celodiecézní setkání ministrantů. Letošní tématem bylo „Tajemství biskupa z Litomyšle“. Ministranty čekala pestrá nabídka soutěžných disciplin po celém centru města, spousta zábavy, nová kamarádství a kvalitně připravený program. Radost kluků z naší farnosti, kteří se také setkání zúčastnili, byla dvojnásobná, jelikož část z nich se vracela domů s celkovým vítězstvím za soutěžní skupinu a zbývající část s celkovým vítězstvím za nejlepší tým. Závěr dne byl prožit spolu s otcem biskupem Janem Vokálem při společně slavené mši svaté, po níž jsme se šťastně vrátili domů – podrobně ve fotogalerii

Slavnost Těla a Krve Páně 2018 Dne 31.května 2018 prožívala Církev na celém světě slavnost Těla a Krve Páně. Součástí slavení na mnoha místech je i průvod s Nejsvětější svátostí (Boží tělo) ulicemi měst a vesnic. Po mnoha letech se i v Dobrušce rodina věřících opět vydala ven z kostela a po skončení mši svaté utvořila průvod ke čtyřem oltářům, umístněným v areálu kostela sv. Václava – podrobně ve fotogalerii

Noc Kostelů 25.května 2018  Do desátého ročníka celorepublikové akce s názvem Noc kostelů byly v letošním roce zapojeny opět i kostely v našich farnostech. V pátek 25. května čekaly návštěvníky našich kostelů zajímavé programy, orientované na různé skupiny lidí – podrobně ve fotogalerii

„Chceme zachovat tradiční rodinu, odmítáme ratifikaci Istanbulské úmluvy“
https://www.petice24.com/chceme_zachovat_tradini_rodinu_odmitame_ratifikaci_istanbulske_umluvy_a_dublinu_iv
Milí farníci, přeposílám odkaz na petici. Já jsem už podepsal. S úctou Augustín Slaninka

Kostel sv.Václava Dobruška :       ¨Rozpis čtení od 27.5.2018       Rozpis úklidu 2018 od 26.5.2018

Tradiční poutní bohoslužby v Dříznech u Přepych v neděli ve 14:30 hodin  – rozpis 2018

Opočno – záchrana varhan v kláštěrním kostele Narození Páně – informace

Křížové cesty v okolí Dobrušky:   Studánka   Dřízna   Rokole   Deštné    Cesta manželů Rokole

Dicézní pouť ke sv.Vojtěchovi – Libice nad Cidlinou 28.4.2018
V sobotu 28. dubna 2018 se poutníci z naší široké farnosti za doprovodu všech naších kněží připojili k diecézní pouti do rodiště svatého Vojtěcha v Libici nad Cidlinou na mši svatou, slouženou otcem biskupem Janem Vokálem v místním kostele.
Podrobná reportáž z průběhu poutě je zde ve fotogalerii

.

Svěcení motorek v Pohoří 21.4.2018 – fotogalerie
Celkem 88 motorkářů se sjelo do Pohoří na posvěcení pro sezónu 2018. Překvapením byla exhibiční jízda na jednokolce, kterou bravurně předvedl otec Augustín. (zde je video s jízdou na jednokolce).

Sedmikrásek – rytmická mše sv. pro mládež – duben 2018
Spolčo Sedmikrásek  hraje a zpívá při mši svaté s doprovodem fotografií detailů výzdoby kostelů i přírody.  Hraje a zpívá: Sedmikrásek    Kamera a střih: Bob Dvořák,  Fotografie: Petr Kakrda

 

Velikonoce 2018 s ministranty – Zelený čtvrtek v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové-fotogalerie

Křížové cesty v okolí Dobrušky:   Studánka   Dřízna   Rokole   Deštné    Cesta manželů Rokole

 

Comunita in Dialogo-leták
Comunita in Dialogo-podrobná informace
Máte ve své rodině nebo znáte ve svém okolí závislého člověka ?
Chcete mu pomoci ? Informujte se o nové možnosti nenásilnou a postupnou změnou celé osobnosti se definitivně vyléčit.

 

Pomozte opravit varhany v Přepychách! Více se dozvíte zde.

O varhanách v kostele sv. Jakuba se zmínil i známý varhaník Pavel Svoboda! Link zde.Publicita varhany

Vánoční hospoda 2.1.2018
Děti z různých míst naší široké farnosti připravily za pomoci ochotných dospělých společné pásmo s názvem Vánoční hospoda. V úterý 2.ledna 2018 přivítaly v kostele sv. Václava v Dobrušce zrozeného Pána Ježíše. Celou atmosféru setkání si můžete vychutnat a prožít znovu na videozáznamech vytvořených Bobem Dvořákem (viz níže uvedené linky na youtube). Děkujeme všem, kteří se na přípravě vystoupení podíleli.
1.díl:   https://www.youtube.com/watch?v=mfPrfpgea24&feature=youtu.be
2.díl:   https://www.youtube.com/watch?v=0_vlseHVuq0&feature=youtu.be
3.díl:   https://www.youtube.com/watch?v=X69xwLOsXM8&feature=youtu.be
4.díl:   https://www.youtube.com/watch?v=KGfZ0AGopPA&feature=youtu.be
Rytmická vánoční mše – kostel sv.Václava 24.12.2017 – videozáznam
Na Štědrý den ožila vánoční mše hudebním a pěveckým doprovodem naší mládeže.
                   https://www.youtube.com/watch?v=ZqQdn1oB4xY
  .
Mikuláš v Bílém Újezdě 6.12.2017 – videozáznam
Ve středu 6.12.2017 navštívil děti naší farnosti Mikuláš v kostele Proměnění Páně v Bílém Újezdě
                   https://www.youtube.com/watch?v=ZXsKxtrRZxI